Резултати

Уменията, знанията и опитът на хирурга са най-важният фактор за резултата от лазерната корекция!

Очаквания относно резултата

За повечето хора качеството на постигнатото зрение и липсата на  зависимост от очила и контактни лещи е много удовлетворяващо и променя напълно живота им. Важно е обаче очакванията да бъдат реалистични, тъй като при всяка рефрактивна хирургия съществува известна непредвидимост и не всеки може да бъде напълно удовлетворен от крайния резултат. Донякъде това се дължи на фактори като сухо око, а за по-възрастните от 45 години – нуждата от очила за четене (освен при монозрение). При някои пациенти не се достига очакваното качество на зрението. В такива случаи може да се приложи допълнителна процедура, когато тя е възможна.

Според научните  публикации в реферирани офталмологични списания се установява, че над 95% от коригираните пациенти са удовлетворени от резултата на приложената LASIK процедура.

Алтернативи на лазерната корекция на зрението

Някои хора са неподходящи за лазерна корекция, но при тях може да се приложи алтернативна рефрактивна хирургия с най-добри резултати.

Когато диоптричното отклонение е твърде голямо, така че лазерната рефрактивна корекция не е възможна, една успешна алтернатива за постигане на висококачествено зрение е имплантирането на вътреочна леща.

Замяна на естествената човешка леща (хирургия на прозрачната леща)

При нея естествената очна леща се премахва и се заменя с високотехнологична хидрофобна акрилна вътреочна леща-имплант (IOL).

Лещите за имплантиране биват монофокални (с фиксиран фокус), мултифокални (с далечен, среден и до известна степен близък фокус) или акомодативни (лещата се движи и променя фокуса). При мултифокалните лещи има известен компромис, тъй като се наблюдават някои оптични явления – мек отблясък или ореоли около източници на светлина.

Акомодативните лещи са нововъдение от скоро и понастоящем при тях се отчитат променливи резултати.

Факични лещи за имплантиране (факични IOL, вътреочни контактни лещи)

При тази процедура в окото пред естествената леща се поставя леща, подобна на миниатюрна контактна леща. Факичните лещи-импланти се използват при по-млади пациенти, които все още нямат необходимост от очила за четене.

Очила или контактни лещи

Всички рефрактивни процедури са въпрос на избор. Алтернатива на лечението са очилата или контактните лещи.