История

Роговичната рефрактивна хирургия, като кератомилезата и радиалната кератотомия, е била популярна през 70-те и 80-те години на миналия век. Ексимерният лазер е разработен през 1983 г., а първата лазерна процедура върху повърхността на роговицата е PRK (фоторефрактивна кератектомия). През 1988 г. са проведени  първите клинични проучвания на PRK и клиничното й прилагане започва през 1989 г. LASIK, при която се оформя капаче в роговицатаа, е въведена в средата на 90-те години. LASIK измества PRK като основен метод на лазерна корекция. Повърхностната процедура (PRK) продължава да се прилага, но е модифицирана като LASEK.

Ключов момент в развитието на лазерните корекции настъпва през 1999 г.  с въвеждането на технологията аберометрия на вълновия фронт на светлината (wavefront aberrometry). Тя дава възможност за голяма прецизност при измерване на пречупвателната сила на окото, което позволява индивидуализиране на лазерната процедура. През 2003 г. е въведена регистрацията на ириса, което дава възможност за прецизно осъществяване на индивидуализираната процедура.

От 2003 г. при LASIK капачето се прави с инфрачервен фемтосекунден лазер, който замести използваното преди това механично вибриращо острие. Комбинацията от фемтосекунден и ексимерен лазер е известна като “изцяло лазерен LASIK” или FemtoLASIK. Днес най-често прилаганата процедура е  FemtoLASIK, последвана от LASEK.

Резултати в дългосрочен план

Смята се, че в световен мащаб са извършени над 30 милиона лазерни процедури. Тяхната безопасност и предвидимост са добре известни и доказани. Стабилността на LASIK в дългосрочен план е проучена.

При която и да е лазерна рефрактивна процедура има около 0,5% -1,0% риск от намалено качество на зрението в някаква степен и макар че по-нататъшната корекция за подобрение е възможна, някои пациенти могат да останат със зрителни оплаквания.

Този факт трябва да се преценява спрямо неизбежните рискове, свързани с носенето на контактни лещи и вероятността от инфекция на роговицата (кератит). Такава например е световно разпространилата се роговична гъбична инфекция Fusarium, свързвана с носенето на контактни лещи.

При някои хора съществуват допълнителни рискове, свързани с професията или начина на живот, или когато е налице намалено зрение в едното око по рождение (амблиопия, мързеливо око). Всяко усложнение (макар и много рядко), както и ако след хирургическа намеса не е постигнато задоволително качество на зрението, могат да доведат до известни затруднения в дългосрочен план.

Подходящ ли съм за лазерна корекция?

В случай, че обмисляте да се подложите на лазерна корекция, състоянието на зрението ви трябва да вече да е стабилно установено. Обикновено това означава да сте навършили 20 години.   Не трябва да има очни заболявания. При наличие на страбизъм (кривогледство) и призмени очила, то те ще бъдат необходими и след рефрактивната хирургия, като тази хирургическа намеса е възможно да измени баланса между очите. В случай, че сте неподходящи за лечението, то съществуват и други форми на рефрактивна хирургия, като например имплантиране на вътреочни лещи. При някои пациенти алтернативните методи предлагат по-добри резултати.

Сама по себе си лазерната хирургия не е подходяща за лечение на екстремно високи рефрактивни отклонения. Те се третират или чрез имплантиране на лещи, или чрез поетапна поредица от процедури, наречен биоптика. Тя включва имплантиране на леща, последвано след няколко месеца от  лазерна корекция.

Очаквания

Понастоящем най-съвременните съществуващи процедури са FemtoLASIK и  LASEK. И двете целят да се постигне отлично или много добро нормално зрение. Важно е да имате реалистични очаквания. Пациентите (над 45 год.) все така ще имат необходимост от очила за четене, освен в случаите на монозрение.

Сухо око

Синдромът на сухото око е често срещано състояние, особено при жените. Причините за сухо око включват носенето на контактни лещи, някои лекарства, лазерната корекция поради намаляване на чувствителността на роговицата. Обикновено състоянието е временно, но при някои пациенти може да трае и по-продължително време. При много хора, особено при младите и при тези, които не са имали проблеми с контактните си лещи, проявите на сухо око след рефрактивна лазерна корекция са минимални и преходни. Най-вече това е така при FemtoLASIK  с използване на тънко фемтосекундно роговично капаче. При по-възрастни пациенти сухото око може да представлява значителен проблем, особено за жени след менопаузата; за изчезване на симптомите може да са необходими до 15 месеца.

Сухото око обикновено е свързано с блефарит (възпаление на клепача), при който мастните жлези по ръба на клепача се запушват. Блефаритът често се наблюдава при хората, носещи контактни лещи. Страдащите от сухо око търсят лазерното лечение точно заради затрудненията при носенето на контактни лещи. Лазерната интервенция може да се осъществи, но от особена важност е справянето с постоперативните прояви на сухо око. Когато те са значителни, могат да бъдат овладени с новите видове изкуствени сълзи.

Индивидуализирана лазерна корекция

Използва се аберометрията на вълновия фронт на светлината или роговичната топография, за да се индивидуализира корекцията за конкретното око.

По същество това включва:

  1. Измерване на високостепенните аберации на вашето око.
  2. Прецизна и повторяема топография.
  3. Изчисляване на напълно индивидуализирана процедура на базата на тези измервания.
  4. Прецизно пресъздаване на уникалната форма с помощта на ексимерния лазер.

Измерването, изчисляването и изпълнението са индивидуализирани и се отличават с висока степен на прецизност. Индивидуализираната корекция е специфична за всяко отделно око и уникална като пръстов отпечатък. Индивидуализираната корекция на базата на аберометрия или роговична топография е най-съвременният метод за корекция на зрението.

Ирисова регистрация

Индивидуализираната процедура, на база аберометрия на вълнофия фронт или топография, се въвежда чрез дигитален носител в ексимерния лазер. След това ирисовата регистрация позволява прецизно прилагане на планираната процедура. Системата сканира уникалните характеристики на ириса и създава ирисова карта. Тя е като един търговски баркод и точно съответства на модела на вашия ирис, получен при сканирането. Тази особеност на индивидуализираната корекция значително увеличава нейната прецизност.

Преимущества

Индивидуализираната процедура води началото си от 1999 г. При нея се наблюдава значително подобрение на качеството на зрение в сравнение със стандартните методи. Индивидуализираната процедура е особено благоприятна за подобряване качеството на зрението нощем и при слаба осветеност. Индивидуализираната процедура цели да коригира както късогледството, далекогледството и астигматизма, така и високостепенните аберации на окото или асиметрии в роговицата. Тези уникални и специфични аберации не подлежат на корекция чрез очила или контактни лещи. Ето защо индивидуализираната процедура осигурява най-добрите възможни резултати.