Катаракта

Хирургичното лечение на катаракта е една от най-успешните и надеждни  хирургически интервенции. Съвременната катарактна операция е позната като факоемулсификация (фако) или операция с малък разрез. Над 38 000 души в България се подлагат на тази операция ежегодно, което я прави най-широко разпространената от всички офталмологични хирургични процедури. Много хора, подложили се на операция за катаракта отбелязват, че резултатът от нея изцяло променя живота им. Зрението се възстановява, цветовете оживяват отново и светът става по-ярък и светъл. Факохирургията  се характеризира с бързо възстановяване на зрението и отсъствие на болка или дискомфорт.

Какво е катаракта?
При катарактата естествената вътреочна леща помътнява, така че светлината се разсейва или блокира. Зрението се влошава. Пациентите сякаш гледат през заскрежено стъкло или изпитват заслепяване от ярка светлина.

Симптоми на катаракта

 • Замъглено виждане.
 • Блясък или сияние около ярки светлини.
 • Влошаване или загуба на възприемането на цветовете.
 • Влошаване или загуба на перспективата за дълбочина.
 • Затруднено виждане през нощта и при слаба светлина.

Оперативно лечение на катаракта

Как се лекува катаракта?
Катарактата не може да се лекува с медикаменти, така че операцията е единствената възможност за лечение. Когато катарактата влоши значително зрението, лечението е хирургическо премахване на помътнялата леща и имплантация на изкуствена вътреочна леща.

Кога да се замислим за операция?
Моментът да се замислим за операция е настъпил, когато оплакванията от катарактата затрудняват ежедневните ни дейности. При шофирането е важно зрението да се поддържа в законовите норми, както и да се гарантира безопасност, особено при нощно шофиране. Ако катарактата не се лекува, тя напредва  и зрението се влошава.

История
Операцията на катаракта с малък разрез навлиза широко в клиничната практика през 1992 г., а вътреочните лещи-импланти се използват вече над 60 години. Хирургическите техники и технологията на имплантиране са се усъвършенствали, така че днес нормалните очаквания са за много добро зрение след операцията при липса н адруги очни заболявания.

От какво зависи резултатът?

 • Уменията, опитът и знанията на хирурга;
 • Точността на измерванията и изчисленията за имплантираната леща (биометрия);
 • Видът на използваната изкуствена леща за имплантиране;
 • Технологията и факоапаратурата;
 • Сътрудничеството на пациента по време на процедурата;
 • Естественият оздравителен процес на самото око;
 • Наличието на други очни заболявания /глаукома, макулена дегенерация, свързана с възрастта, диабетна ретинопатия и др./ влияе на прогнозата за резултата от катарактната операция.

YAG лазерно лечение
Месеци или години след операцията на катаракта, приблизително 50% от хората се подлагат на лазерно лечение за почистване на помътняла лещена капсула, която причинява неясно виждане. Това е отделна процедура, наречена YAG лазерна капсулотомия. Тя е много бърза и високоефективна и не се налага да се извършва повторно.

Допълнително подобряване на зрението
За мнозинството от пациентите операцията на катаракта е и възможност да коригират или редуцират съществуващи късогледство, далекогледство и астигматизъм. В тези случаи лечението на катаракта може да осигури по-добро зрение от съществувалото (без очила) преди развитието на катарактата.

Дългосрочни резултати
В световен мащаб са извършени милиони операции на катаракта и сигурността и предвидимостта на тази процедура са добре известни. Доказана е стабилността на резултата в дългосрочен план при повечето хора, а трайността на имплантираната леща се  е за цял живот.

Кой е подходящ за операция на катаракта?

 • Хора на всякаква възраст, при които има развита катаракта и се предвижда операцията да подобри зрението им;
 • Хора със значителни симптоми на катаракта, които  затрудняват ежедневния им живот.

Очаквания
Повечето хора, подложили се на операция за катаракта, следоперативно получават качество на зрение, отговарящо на очакванията им. Въпреки, че операцията цели постигането на ясно виждане, може да има известна непредвидимост, а резултата да не  удовлетвори напълновсеки. Макар и високоефективна, катарактната хирургия, както всяка хирургична процедура, съдържа известен риск от усложнения.

Процедурата
При факоемулсификацията (от факос- гр. леща и емулсификация- раздробяване и втечняване) катарактната хирургия се осъществява през много малък разрез около 2-3 мм. Твърдото лещено ядро се ,,разбива“ с помощта на високочестотен  ултразвук и втечнените лещени маси се отстраняват от окото чрез аспирация. През същия малък разрез се имплантира изкуствената вътреочна леща (ВОЛ). Процедурата е безшевна, безкръвна и бърза.  При тази операция травмата на окото е минимална и възстановителният период е кратък.

Aнестезия
Анестезията е местна или, в много редки случаи, обща. Местната анестезия се осъществява с капки или инжекция покрай окото. Също могат да се приложат седативи, за да ви помогнат да се отпуснете по време на процедурата. Както в случаите с местна, така и при обща анестезия, пациентите се прибират у дома на същия ден, макар че може да се организира и престой за една нощ.

Предимства на факоемулсификацията

 • Процедурата е бърза и резултатна;
 • Разрезът заздравява по-бързо, отколкото при предишната методика с голям разрез;
 • Обикновено възвръщането на зрението е незабавно след процедурата;
 • Обикновено не са необходими шевове;
 • По-бързо възвръщане към обичайни дейности и шофиране, отколкото при операцията с голям разрез;
 • По-малко инвазивна и по-щадяща окото в сравнение с хирургията с голям разрез;
 • При повечето пациенти има значително увеличена предвидимост на резултата в сравнение с методиката с голям разрез;
 • До едно известно ниво астигматизмът може да бъде редуциран от разрезите по време на операцията.

Възможни усложнения

Сериозните усложнения, които трайно да засегнат зрението, са рядкост и рискът е най-малък при опитен специалист с практика в операцията на катаракта. При използването на най-съвременната апаратура по-незначителните усложнения (които са лечими или които отшумяват с течение на времето) се наблюдават при 1% от пациентите.
Възможните усложнения включват:

 • Кървене, инфекция, възпаление;
 • Кръвоизлив;
 • Роговична декомпенсация;
 • Неправилно центриране на импланта;
 • Кистоиден макулен оток;
 • Отлепяне на ретината;
 • Разкъсване на задната част на лещената капсула;
 • Изтичане на течност през разреза;
 • Постоперативно хронично възпаление;
 • Непредвиден рефрактивен резултат;
 • Блясък, ореоли, намаляване на контрастното виждане;
 • Известна рефрактивна непредвидимост, дължаща се на лещата-имплант;
 • Плуващи мътнини;
 • Промяна във възприемането на цветовете.

Миопия (късогледство)
Съществува увеличен риск от отлепяне на ретината в сравнение с немиопични очи.
Основният риск при операция на катаракта в случаи с високо късогледство  e именно отлепяне на ретината, което се наблюдава приблизително в 1-2% от случаите.

Хиперопия (хиперметропия, далекогледство)
Съществува увеличен риск от кистоиден макулен оток (натрупване на течност в  ретина) в сравнение с недалекогледи очи.

Имплантираната леща
Вътреочният лещен имплант, с който по време на операцията се заменя помътнялата човешка леща,  е проектиран така, че да осигури много добро зрение. Имплантираната леща бива монофокална (с фиксиран фокус), мултифокална  (далечен, среден и в известна степен близък фокус / две или повече фокусни точки) или акомодативна леща (променяща фокуса си).
Съществуват много видове лещи на различни производители. Имплантираната леща обикновено е с трайност за цял живот.

Монофокални лещи
Монофокалната леща цели да осигури ясно зрение с  единствен фокус ( за определено разтояние). Това означава, че ако монофокалната леща е пригодена за ясно зрение надалече, са необходими очила за четене. Обратно, ако имплантираната леща се изчисли за ясно виждане наблизо, то за далече ще са необходими очила. Това винаги се преценява спрямо индивидуалните нужди и желанието на пациента. Обикновено лещата е предвидена за ясно виждане надалече или пък във всяко око лещата е с различен фокус (смесено зрение или монозрение). Монозрението се възприема добре, особено ако пациентът вече е привикнал към него с предварително носене на контактни лещи.

Мултифокални лещи
Мултифокалните лещи са проектирани за далечно и средно разстояние и до някаква степен за близко. Те имат потенциала значително да намалят зависимостта от очила за четене и са особено предпочитани. При все това прилагането им предполага известен компромис, тъй като могат да се наблюдават някои оптични ефекти като отблясъци или кръгове около светещи тела и заслепяване от ярки светлини. Може да има и известно намаляване на контрастното виждане. Тези странични ефекти обикновено се понасят добре при голямото преимущество пациентът да има добро зрение без помощни средства на далечно и средно разстояние, както и в голяма степен на близко.
Възможно е в двете очи да се имплантират мултифокални лещи с различен капацитет за коригиране виждането на близко разстояние. Целта е да се постигне в максимална степен фокусирането на близко разстояние, като се запази и виждането надалеч. Това е известно като „съчетаване по мярка” или микро-монозрение.

Акомодативни лещи
Акомодативните лещи променят фокуса си и целят ясно виждане на всяко едно разстояние. Те са скорошно нововъведение и понастоящем резултатите от прилагането им варират.

Торични лещи
Торичните лещи позволяват коригиране на астигматизма в значителна степен.

Асферични лещи
Съвременните асферични лещи са проектирани да оптимизират зрението и подобряват виждането в нискоконтрастна среда и при нощно шофиране. Тези първокласни лещи осигуряват по-ясен зрителен фокус при някои хора. Могат да бъдат монофокални или мултифокални.

Най-подходящите за имплантиране лещи
Най-подходящата за имплантиране вътреочна леща е различна за всеки пациент. Мултифокалните лещи например не са подходящи за всекиго. Консултацията с офталмолога ще ви помогне да направите точния избор, който зависи от множество фактори.

Лещи по индивидуална поръчка
При специални обстоятелства е възможно да се изработят  лещи с индивидуални за пациента характеристики.

Биоптика
При пациенти с висок астигматизъм или високи диоптри, които искат да сведат до минимум зависимостта си от очила след операцията на катарактата, е възможно да се осъществи лазерна корекция на зрението с ексимерен лазер (LASIK или LASEK).
Обикновено това може да се направи около 6-12 седмици след хирургията на катарактата. Тази поетапна процедура, включваща операцията на катарактата и лазерната корекция на зрението е известна като биоптика.

Технология
Съвременната технология е предназначена да осигури най-добрия клиничен резултат и да гарантира сигурност и увереност на пациента.

Оптична биометрия
Биометрията представлява измерванията на окото за определяне на подходящата вътреочна леща за имплантиране. Измерват се кривината на роговицата в предната част на окото и дължината на самото око. Това се извършва чрез оптична биометрия или чрез ултразвук. Оптичната биометрия е по-прецизна от ултразвуковата и гарантира по-точни изчисления за лещата-имплант. Ултразвуковата биометрия се използва само когато катарактата е много плътна.
Биометричното сканиране се комбинира с най-съвременен изчислителен софтуеар за възможно най-прецизен резултат.

Роговична топография
Преди операцията се измерват формата на роговицата, както и астигматизма в предната част на окото. Това е известно като оценка на роговичната топография. Тези измервания се използват при избора на вътреочната леща.

Факоемулсификация
За процедурата се използва съвременниифакоемулсификационени апарати, с усъвършенстван контрол върху струята и налягането. Насочени ултразвукови микроимпулси премахват катарактната леща.

Предварителни консултации и прегледи
Първоначалната консултация включва оценка на зрението, както и обстоен очен преглед. Измерва се очното налягане. Обикновено се прилагат капки за разширяване на зениците, което ще причини замъгляване на зрението за няколко часа. Извършват се измерванията за лещата, която ще бъде имплантирана (биометрия). Възможно е да се направят изследвания на кръвта и сърдечната дейност (ЕКГ), ако има индикации за това.
В случай, че се планира операция на катарактата, вътреочната леща ще бъде подбрана съобразно извършените измервания и изчисления.
Обсъждат се индивидуалните зрителни изисквания и потребности на пациента, съобразно възраст, професия, начин на живот и очаквания за резултата от операцията.
Тъй като хирургията на катаракта е и възможност да се коригират и редуцират съществуващи късогледство, далекогледство и астигматизъм, тези възможности също ще бъдат обсъдени.
Необходимо е да се знае, че преди биометрията трябва да се преустанови носенето на контактни лещи за минимален период от време, както следва:
Меки лещи – 2 седмици, Газопропускливи твърди лещи – 4 седмици
Носенето на контактни лещи може да измени формата на роговицата, което ще повлияе на резултата от биометрията.

Лечение и последващи грижи

В деня на операцията
В случаите, когато ще се прилага обща упойка, не трябва да се приемат храна и течности шест часа преди операцията. При местна анестезия това не е необходимо.
Ще ви бъдат поставени капки за разширяване на зениците. След интервал от време в окото ще бъдат поставени обезболяващи, противовъзпалителни и антибиотични капки.
След това се пристъпва към премахване на катарактата и поставяне на изкуствената леща. Преди това се капват още обезболяващи капки и може да ви се даде седатив, за да се чувствате по-релаксирани. Миглите се покриват със стерилна превръзка, а клепачът се фиксира с фин метален инструмент, за да се предотврати мигането.
По време на процедурата няма болка, нито дискомфорт, може да усетите единствено лек натиск. При премахването на катарактата ще чуете свистящ звук.  Процедурата трае между 15 и 20 минути в повечето случаи. След приключването й, върху окото се поставя превръзка.

Непосредствено след процедурата
Непосредственото преживяване от чувствително подобреното зрение обикновено е силно емоционално за повечето хора.
След кратка почивка в клиниката можете да се приберете у дома.
Препоръчително е да не шофирате, както и да не използвате градския  транспорт поради опасност от замърсяване.

Зрението след операцията
Имплантираната леща е много по-прозрачна от естествената човешка леща. Ярката дневна светлина може да причини субективен дискомфорт, поради което е препоръчително носенето на слънчеви очила. След операцията ясното зрение обикновено продължава да се подобрява в течение на около три месеца, през които мозъкът се адаптира към качеството на новопридобитото с имплантираните лещи зрение.
Най-често зрението е по-добро, отколкото това, което пациентът е имал в течение на години и дори десетилетия, макар че за някои случаи все пак ще бъдат необходими очила. Някои хора могат да имат епизоди с виждане на сияние или светли кръгове.

Последващи грижи
Необходимо е да се слагат предписаните капки за очи, очите да не се търкат и да се спазват контролните прегледи при офталмолога. Капките за очи се слагат от деня на операцията, най-често в течение на един месец. Контролните прегледи са обикновено един или два в рамките на един месец след процедурата.

Дългосрочни грижи
Необходимо е да посетите вашият очен лекар за постоперативна корекция на зрението с очила за четене, ако това е необходимо. Трябва да имате предвид, че  в рамките на първите три месеца след операцията може да имате известна промяна в диоптрите, особено ако сте претърпели и корекция на астигматизъм. В дългосрочен план е препоръчително редовно да се извършват профилактични прегледи.

След операцията
Можете:

 • да се движите и навеждате, както обикновено;
 • да измиете лицето и косата си на следващия ден;
 • да гледате телевизия на следващия ден;
 • да отидете на пазар на следващия ден;
 • да летите със самолет на следващия ден.

Избягвайте:

 • да плувате и да мокрите оперираното око в течение на един месец;
 • запрашена и замърсена среда за две седмици;
 • ярка слънчева светлина без слънчеви очила непосредствено след операцията;
 • пазете окото от удар и не го търкайте в течение на една седмица;
 • очен грим в течение на две седмици;
 • капки за очи, различни от предписаните, в течение на един месец.

Лечение с YAG лазер / Капсулотомия с YAG лазер
Месеци или години след операцията зрението може отново да стане неясно. Това се дължи на помътняването на капсулата, която е съдържала естествената леща преди отстраняването й. Това се третира с YAG лазер и отнема само няколко минути. Лазерният лъч създава отвор в капсулата, позволявайки на светлината отново да преминава свободно в окото. Можете да се приберете в къщи веднага след процедурата. Не се налага тя да бъде повтаряна отново и обикновено е единствената процедура, необходима след отстраняването на катарактата.
Третирането с YAG лазер е лесно, ефективно и безболезнено. Рисковете, свързани с него, включват:

 • отлепване на ретината (рядко);
 • поява на мътнини.

Рискът се минимизира, като YAG процедурата не се извършва преди да са изминали определен брой месеци от хирургията на катарактата.

Често задавани въпроси

Защо ми се появи катаракта?
Стареенето на вътреочната леща е естествен процес, както и за целия човешки организъм.

Не съм ли млад, за да имам катаракта?
Катаракта може да се развие във всяка една възраст. Някои новородени имат катаракта по рождение и се налага операция още в първата седмица от живота им.

Имам миопия. По-рано ли се появява катарактата?
При хората с късогледство катарактата може да се развие на по-ранна възраст.

Безопасна ли е хирургията на катаракта?
Когато се извършва от опитен специалист-хирург и с модерна апаратура, хирургията на катаракта с малък разрез носи нисък риск от сериозни усложнения (1 на 1000).

Възможно ли двете очи да се оперират едновременно?
Хирургията на двете очи се осъществява последователно като второто око се оперира най-рано след един месец (за да бъде операцията поета от НЗОК). Взима се индивидуално решение за конкретния пациент.

Има ли болка по време на процедурата?
По време на процедурата болка няма, може да има усещане за натиск.

Какво ще стане ако затворя очи по време на процедурата?
Използва се фин метален инструмент, който предотвратява мигането.

Колко дълго трае процедурата?
Това не е състезание, процедурата отнема толкова време, колкото е необходимо. Обикновената продължителност е около 20 минути.

Колко скоро ще мога да виждам?
Обикновено виждането е с неясен фокус непосредствено след операцията, а на следващия ден е добро.

Как ще функционирам, ако очите ми се оперират в различно време?
Може да се наблюдава значителен дисбаланс между двете очи. Много хора не шофират, докато не се оперира и второто око. Ако носите контактни лещи, обикновено лещата продължава да се ползва за неоперираното око. В случай, че носите очила, дисбалансът се чувства в по-голяма степен докато и второто око не се оперира.

Кога мога да ползвам грим?
Грим за лице може да се употребява на следващия ден след операцията, а грим за очи – след две седмици.

Кога ще мога да шофирам?
Зависи от индивидуалната преценка на състоянието на пациента, като повечето хора шофират след като и двете очи са оперирани. В случай, че се оперира само едното око, шофирането обикновено започва няколко дни след процедурата.

Кога ще мога да работя?
Отговорът зависи от характера на работата ви. Работещите в офис могат да се върнат на работа след няколко дни до седмица. Работещите в запрашена среда могат да подновят работа след две до четири седмици.

Кога мога да потъркам очите си?
Обикновено шевове няма, така че е добре да избягвате търкането на очите през първия месец. В случай на сенна хрема се препоръчват подходящи капки за очи.

Има ли ограничения за някои дейности след операцията?
Трябва да се прилага здрав разум, но по принцип оперираните могат да се навеждат, мият, пазаруват и да извършват обичайни дейности. В деня след операцията можете да вземете душ, също и да ползвате компютър. Спортуването  и тежкия физически труд могат да се подновят след месец. Летенето като пътник може да се осъществи на следващия ден след операцията, но като пилот трябва да се поднови съответнот разрешително.

Ще трябва ли пак да нося очила?
Много хора нямат необходимост да носят очила за далечно разстояние, но това не може да бъде гарантирано. При ясно виждане на далечно разстояние, обикновено има необходимост от очила за четене, освен в случаите на имплантирана мултифокална леща или при монозрение. При хората с мултифокален имплант или с монозрение, все пак може да са необходими очила за някои дейности.

Появява ли се повторно катарактата?
Не и се очаква имплантираната леща да има трайност за цял живот.

След като съм опериран, ще се влошава ли зрението ми с възрастта?
Имплантираната леща не се променя с течение на времето, така че се очаква зрението да остава същото с напредването на възрастта, при условие че няма други очни заболявания. Капсулата, която съдържа имплантираната леща, може да помътнее с времето, което да наложи лечение с YAGлазер.

Основни положения относно катарактата

 • Катарактата представлява помътняване на лещата в окото, което постепенно и прогресиращо влошава зрението и се наблюдава най-често с напредването на възрастта;
 • Решението за операция следва да се основава на начина ви на живот и доколко наличнатакатаракта го ограничава, а не само според остротата на зрението;
 • Хирургията на катарактата е безопасна и високоефективна;
 • Оперирането на второто око обикновено води до особено благоприятни резултати – възстановява се стереозрението;
 • Месеци или години след операцията може да се наложи третиране с YAG лазер за проясняване на зрението;
 • Операцията се осъществява с местна упойка – капки или инжекция.
Катаракта

Катаракта – въпроси и отговори
Хирургичното лечение на катаракта е една от най-успешните и надеждни  хирургически интервенции. Съвременната катарактна операция е позната като факоемулсификация (фако) или операция с малък разрез. Над 38 000 души в България се подлагат на тази операция ежегодно, което я прави най-широко разпространената от всички офталмологични хирургични процедури. Много хора, подложили се на операция за катаракта отбелязват, че резултатът от нея изцяло променя живота им. Зрението се възстановява, цветовете оживяват отново и светът става по-ярък и светъл. Факохирургията  се характеризира с бързо възстановяване на зрението и отсъствие на болка или дискомфорт.
Какво е катаракта?
При катарактата естествената вътреочна леща помътнява, така че светлината се разсейва или блокира. Зрението се влошава. Пациентите сякаш гледат през заскрежено стъкло или изпитват заслепяване от ярка светлина.

Симптоми на катаракта

 • Замъглено виждане
 • Блясък или сияние около ярки светлини
 • Влошаване или загуба на възприемането на цветовете
 • Влошаване или загуба на перспективата за дълбочина
 • Затруднено виждане през нощта и при слаба светлина

Оперативно лечение на катаракта
Как се лекува катаракта?
Катарактата не може да се лекува с медикаменти, така че операцията е единствената възможност за лечение. Когато катарактата влоши значително зрението, лечението е хирургическо премахване на помътнялата леща и имплантация на изкуствена вътреочна леща.
Кога да се замислим за операция?
Моментът да се замислим за операция е настъпил, когато оплакванията от катарактата затрудняват ежедневните ни дейности. При шофирането е важно зрението да се поддържа в законовите норми, както и да се гарантира безопасност, особено при нощно шофиране. Ако катарактата не се лекува, тя напредва  и зрението се влошава.
История
Операцията на катаракта с малък разрез навлиза широко в клиничната практика през 1992 г., а вътреочните лещи-импланти се използват вече над 60 години. Хирургическите техники и технологията на имплантиране са се усъвършенствали, така че днес нормалните очаквания са за много добро зрение след операцията при липса н адруги очни заболявания.
От какво зависи резултатът?

 • Уменията, опитът и знанията на хирурга;
 • Точността на измерванията и изчисленията за имплантираната леща (биометрия);   
 • Видът на използваната изкуствена леща за имплантиране;
 • Технологията и факоапаратурата;
 • Сътрудничеството на пациента по време на процедурата;
 • Естественият оздравителен процес на самото око;
 • Наличието на други очни заболявания /глаукома, макулена дегенерация, свързана с възрастта, диабетна ретинопатия и др./ влияе на прогнозата за резултата от катарактната операция.

YAG лазерно лечение
Месеци или години след операцията на катаракта, приблизително 50% от хората се подлагат на лазерно лечение за почистване на помътняла лещена капсула, която причинява неясно виждане. Това е отделна процедура, наречена YAG лазерна капсулотомия. Тя е много бърза и високоефективна и не се налага да се извършва повторно.
Допълнително подобряване на зрението
За мнозинството от пациентите операцията на катаракта е и възможност да коригират или редуцират съществуващи късогледство, далекогледство и астигматизъм. В тези случаи лечението на катаракта може да осигури по-добро зрение от съществувалото (без очила) преди развитието на катарактата.
Дългосрочни резултати
В световен мащаб са извършени милиони операции на катаракта и сигурността и предвидимостта на тази процедура са добре известни. Доказана е стабилността на резултата в дългосрочен план при повечето хора, а трайността на имплантираната леща се  е за цял живот.
Кой е подходящ за операция на катаракта?

 • Хора на всякаква възраст, при които има развита катаракта и се предвижда операцията да подобри зрението им;
 • Хора със значителни симптоми на катаракта, които  затрудняват ежедневния им живот.
 • Очаквания
  Повечето хора, подложили се на операция за катаракта, следоперативно получават качество на зрение, отговарящо на очакванията им. Въпреки, че операцията цели постигането на ясно виждане, може да има известна непредвидимост, а резултата да не  удовлетвори напълновсеки. Макар и високоефективна, катарактната хирургия, както всяка хирургична процедура, съдържа известен риск от усложнения.
  Процедурата
  При факоемулсификацията (от факос- гр. леща и емулсификация- раздробяване и втечняване) катарактната хирургия се осъществява през много малък разрез около 2-3 мм. Твърдото лещено ядро се ,,разбива“ с помощта на високочестотен  ултразвук и втечнените лещени маси се отстраняват от окото чрез аспирация. През същия малък разрез се имплантира изкуствената вътреочна леща (ВОЛ). Процедурата е безшевна, безкръвна и бърза.  При тази операция травмата на окото е минимална и възстановителният период е кратък.
  Aнестезия
  Анестезията е местна или, в много редки случаи, обща. Местната анестезия се осъществява с капки или инжекция покрай окото. Също могат да се приложат седативи, за да ви помогнат да се отпуснете по време на процедурата. Както в случаите с местна, така и при обща анестезия, пациентите се прибират у дома на същия ден, макар че може да се организира и престой за една нощ.
  Предимства на факоемулсификацията
  Процедурата е бърза и резултатна;
  Разрезът заздравява по-бързо, отколкото при предишната методика с голям разрез;
  Обикновено възвръщането на зрението е незабавно след процедурата;
  Обикновено не са необходими шевове;
  По-бързо възвръщане към обичайни дейности и шофиране, отколкото при операцията с голям разрез;
  По-малко инвазивна и по-щадяща окото в сравнение с хирургията с голям разрез;
  При повечето пациенти има значително увеличена предвидимост на резултата в сравнение с методиката с голям разрез;
  До едно известно ниво астигматизмът може да бъде редуциран от разрезите по време на операцията.
  Възможни усложнения
  Сериозните усложнения, които трайно да засегнат зрението, са рядкост и рискът е най-малък при опитен специалист с практика в операцията на катаракта. При използването на най-съвременната апаратура по-незначителните усложнения (които са лечими или които отшумяват с течение на времето) се наблюдават при 1% от пациентите.
  Възможните усложнения включват;
  Кървене, инфекция, възпаление;
  Кръвоизлив;
  Роговична декомпенсация;
  Неправилно центриране на импланта;
  Кистоиден макулен оток;
  Отлепяне на ретината;
  Разкъсване на задната част на лещената капсула;
  Изтичане на течност през разреза;
  Постоперативно хронично възпаление;
  Непредвиден рефрактивен резултат;
  Блясък, ореоли, намаляване на контрастното виждане;
  Известна рефрактивна непредвидимост, дължаща се на лещата-имплант;
  Плуващи мътнини;
  Промяна във възприемането на цветовете.
  Миопия (късогледство)
  Съществува увеличен риск от отлепяне на ретината в сравнение с немиопични очи.
  Основният риск при операция на катаракта в случаи с високо късогледство  e именно отлепяне на ретината, което се наблюдава приблизително в 1-2% от случаите.
  Хиперопия (хиперметропия, далекогледство)
  Съществува увеличен риск от кистоиден макулен оток (натрупване на течност в  ретина) в сравнение с недалекогледи очи.
  Имплантираната леща
  Вътреочният лещен имплант, с който по време на операцията се заменя помътнялата човешка леща,  е проектиран така, че да осигури много добро зрение. Имплантираната леща бива монофокална (с фиксиран фокус), мултифокална  (далечен, среден и в известна степен близък фокус / две или повече фокусни точки) или акомодативна леща (променяща фокуса си).
  Съществуват много видове лещи на различни производители. Имплантираната леща обикновено е с трайност за цял живот.
  Монофокални лещи
  Монофокалната леща цели да осигури ясно зрение с  единствен фокус ( за определено разтояние). Това означава, че ако монофокалната леща е пригодена за ясно зрение надалече, са необходими очила за четене. Обратно, ако имплантираната леща се изчисли за ясно виждане наблизо, то за далече ще са необходими очила. Това винаги се преценява спрямо индивидуалните нужди и желанието на пациента. Обикновено лещата е предвидена за ясно виждане надалече или пък във всяко око лещата е с различен фокус (смесено зрение или монозрение). Монозрението се възприема добре, особено ако пациентът вече е привикнал към него с предварително носене на контактни лещи.
  Мултифокални лещи
  Мултифокалните лещи са проектирани за далечно и средно разстояние и до някаква степен за близко. Те имат потенциала значително да намалят зависимостта от очила за четене и са особено предпочитани. При все това прилагането им предполага известен компромис, тъй като могат да се наблюдават някои оптични ефекти като отблясъци или кръгове около светещи тела и заслепяване от ярки светлини. Може да има и известно намаляване на контрастното виждане. Тези странични ефекти обикновено се понасят добре при голямото преимущество пациентът да има добро зрение без помощни средства на далечно и средно разстояние, както и в голяма степен на близко.
  Възможно е в двете очи да се имплантират мултифокални лещи с различен капацитет за коригиране виждането на близко разстояние. Целта е да се постигне в максимална степен фокусирането на близко разстояние, като се запази и виждането надалеч. Това е известно като „съчетаване по мярка” или микро-монозрение.
  Акомодативни лещи
  Акомодативните лещи променят фокуса си и целят ясно виждане на всяко едно разстояние. Те са скорошно нововъведение и понастоящем резултатите от прилагането им варират.
  Торични лещи
  Торичните лещи позволяват коригиране на астигматизма в значителна степен.
  Асферични лещи
  Съвременните асферични лещи са проектирани да оптимизират зрението и подобряват виждането в нискоконтрастна среда и при нощно шофиране. Тези първокласни лещи осигуряват по-ясен зрителен фокус при някои хора. Могат да бъдат монофокални или мултифокални.
  Най-подходящите за имплантиране лещи
  Най-подходящата за имплантиране вътреочна леща е различна за всеки пациент. Мултифокалните лещи например не са подходящи за всекиго. Консултацията с офталмолога ще ви помогне да направите точния избор, който зависи от множество фактори.
  Лещи по индивидуална поръчка
  При специални обстоятелства е възможно да се изработят  лещи с индивидуални за пациента характеристики.
  Биоптика
  При пациенти с висок астигматизъм или високи диоптри, които искат да сведат до минимум зависимостта си от очила след операцията на катарактата, е възможно да се осъществи лазерна корекция на зрението с ексимерен лазер (LASIK или LASEK).
  Обикновено това може да се направи около 6-12 седмици след хирургията на катарактата. Тази поетапна процедура, включваща операцията на катарактата и лазерната корекция на зрението е известна като биоптика.
  Технология
  Съвременната технология е предназначена да осигури най-добрия клиничен резултат и да гарантира сигурност и увереност на пациента.
  Оптична биометрия
  Биометрията представлява измерванията на окото за определяне на подходящата вътреочна леща за имплантиране. Измерват се кривината на роговицата в предната част на окото и дължината на самото око. Това се извършва чрез оптична биометрия или чрез ултразвук. Оптичната биометрия е по-прецизна от ултразвуковата и гарантира по-точни изчисления за лещата-имплант. Ултразвуковата биометрия се използва само когато катарактата е много плътна.
  Биометричното сканиране се комбинира с най-съвременен изчислителен софтуеар за възможно най-прецизен резултат.
  Роговична топография
  Преди операцията се измерват формата на роговицата, както и астигматизма в предната част на окото. Това е известно като оценка на роговичната топография. Тези измервания се използват при избора на вътреочната леща.
  Факоемулсификация
  За процедурата се използва съвременниифакоемулсификационени апарати, с усъвършенстван контрол върху струята и налягането. Насочени ултразвукови микроимпулси премахват катарактната леща.
  Предварителни консултации и прегледи
  Първоначалната консултация включва оценка на зрението, както и обстоен очен преглед. Измерва се очното налягане. Обикновено се прилагат капки за разширяване на зениците, което ще причини замъгляване на зрението за няколко часа. Извършват се измерванията за лещата, която ще бъде имплантирана (биометрия). Възможно е да се направят изследвания на кръвта и сърдечната дейност (ЕКГ), ако има индикации за това.
  В случай, че се планира операция на катарактата, вътреочната леща ще бъде подбрана съобразно извършените измервания и изчисления.
  Обсъждат се индивидуалните зрителни изисквания и потребности на пациента, съобразно възраст, професия, начин на живот и очаквания за резултата от операцията.
  Тъй като хирургията на катаракта е и възможност да се коригират и редуцират съществуващи късогледство, далекогледство и астигматизъм, тези възможности също ще бъдат обсъдени.
  Необходимо е да се знае, че преди биометрията трябва да се преустанови носенето на контактни лещи за минимален период от време, както следва:
  Меки лещи – 2 седмици, Газопропускливи твърди лещи – 4 седмици
  Носенето на контактни лещи може да измени формата на роговицата, което ще повлияе на резултата от биометрията.

  Лечение и последващи грижи
  В деня на операцията
  В случаите, когато ще се прилага обща упойка, не трябва да се приемат храна и течности шест часа преди операцията. При местна анестезия това не е необходимо.
  Ще ви бъдат поставени капки за разширяване на зениците. След интервал от време в окото ще бъдат поставени обезболяващи, противовъзпалителни и антибиотични капки.
  След това се пристъпва към премахване на катарактата и поставяне на изкуствената леща. Преди това се капват още обезболяващи капки и може да ви се даде седатив, за да се чувствате по-релаксирани. Миглите се покриват със стерилна превръзка, а клепачът се фиксира с фин метален инструмент, за да се предотврати мигането.
  По време на процедурата няма болка, нито дискомфорт, може да усетите единствено лек натиск. При премахването на катарактата ще чуете свистящ звук.  Процедурата трае между 15 и 20 минути в повечето случаи. След приключването й, върху окото се поставя превръзка.
  Непосредствено след процедурата
  Непосредственото преживяване от чувствително подобреното зрение обикновено е силно емоционално за повечето хора.
  След кратка почивка в клиниката можете да се приберете у дома.
  Препоръчително е да не шофирате, както и да не използвате градския  транспорт поради опасност от замърсяване.
  Зрението след операцията
  Имплантираната леща е много по-прозрачна от естествената човешка леща. Ярката дневна светлина може да причини субективен дискомфорт, поради което е препоръчително носенето на слънчеви очила. След операцията ясното зрение обикновено продължава да се подобрява в течение на около три месеца, през които мозъкът се адаптира към качеството на новопридобитото с имплантираните лещи зрение.
  Най-често зрението е по-добро, отколкото това, което пациентът е имал в течение на години и дори десетилетия, макар че за някои случаи все пак ще бъдат необходими очила. Някои хора могат да имат епизоди с виждане на сияние или светли кръгове.
  Последващи грижи
  Необходимо е да се слагат предписаните капки за очи, очите да не се търкат и да се спазват контролните прегледи при офталмолога. Капките за очи се слагат от деня на операцията, най-често в течение на един месец. Контролните прегледи са обикновено един или два в рамките на един месец след процедурата.
  Дългосрочни грижи
  Необходимо е да посетите вашият очен лекар за постоперативна корекция на зрението с очила за четене, ако това е необходимо. Трябва да имате предвид, че  в рамките на първите три месеца след операцията може да имате известна промяна в диоптрите, особено ако сте претърпели и корекция на астигматизъм. В дългосрочен план е препоръчително редовно да се извършват профилактични прегледи.
  След операцията
  Можете:
  да се движите и навеждате, както обикновено;
  да измиете лицето и косата си на следващия ден;
  да гледате телевизия на следващия ден;
  да отидете на пазар на следващия ден;
  да летите със самолет на следващия ден.
  Избягвайте:
  да плувате и да мокрите оперираното око в течение на един месец;
  запрашена и замърсена среда за две седмици;
  ярка слънчева светлина без слънчеви очила непосредствено след операцията;
  пазете окото от удар и не го търкайте в течение на една седмица;
  очен грим в течение на две седмици;
  капки за очи, различни от предписаните, в течение на един месец.
  Лечение с YAGлазер / Капсулотомия с YAGлазер
  Месеци или години след операцията зрението може отново да стане неясно. Това се дължи на помътняването на капсулата, която е съдържала естествената леща преди отстраняването й. Това се третира с YAG лазер и отнема само няколко минути. Лазерният лъч създава отвор в капсулата, позволявайки на светлината отново да преминава свободно в окото. Можете да се приберете в къщи веднага след процедурата. Не се налага тя да бъде повтаряна отново и обикновено е единствената процедура, необходима след отстраняването на катарактата.
  Третирането с YAG лазер е лесно, ефективно и безболезнено. Рисковете, свързани с него, включват:
  отлепване на ретината (рядко);
  поява на мътнини.
  Рискът се минимизира, като YAG процедурата не се извършва преди да са изминали определен брой месеци от хирургията на катарактата.

  Често задавани въпроси
  Защо ми се появи катаракта?
  Стареенето на вътреочната леща е естествен процес, както и за целия човешки организъм.
  Не съм ли млад, за да имам катаракта?
  Катаракта може да се развие във всяка една възраст. Някои новородени имат катаракта по рождение и се налага операция още в първата седмица от живота им.
  Имам миопия. По-рано ли се появява катарактата?
  При хората с късогледство катарактата може да се развие на по-ранна възраст.
  Безопасна ли е хирургията на катаракта?
  Когато се извършва от опитен специалист-хирург и с модерна апаратура, хирургията на катаракта с малък разрез носи нисък риск от сериозни усложнения (1 на 1000).
  Възможно ли двете очи да се оперират едновременно?
  Хирургията на двете очи се осъществява последователно като второто око се оперира най-рано след един месец /за да бъде операцията поета от НЗОК/. Взима се индивидуално решение за конкретния пациент.
  Има ли болка по време на процедурата?
  По време на процедурата болка няма, може да има усещане за натиск.
  Какво ще стане ако затворя очи по време на процедурата?
  Използва се фин метален инструмент, който предотвратява мигането.
  Колко дълго трае процедурата?
  Това не е състезание, процедурата отнема толкова време, колкото е необходимо. Обикновената продължителност е около 20 минути.
  Колко скоро ще мога да виждам?
  Обикновено виждането е с неясен фокус непосредствено след операцията, а на следващия ден е добро.
  Как ще функционирам, ако очите ми се оперират в различно време?
  Може да се наблюдава значителен дисбаланс между двете очи. Много хора не шофират, докато не се оперира и второто око. Ако носите контактни лещи, обикновено лещата продължава да се ползва за неоперираното око. В случай, че носите очила, дисбалансът се чувства в по-голяма степен докато и второто око не се оперира.
  Кога мога да ползвам грим?
  Грим за лице може да се употребява на следващия ден след операцията, а грим за очи – след две седмици.
  Кога ще мога да шофирам?
  Зависи от индивидуалната преценка на състоянието на пациента, като повечето хора шофират след като и двете очи са оперирани. В случай, че се оперира само едното око, шофирането обикновено започва няколко дни след процедурата.
  Кога ще мога да работя?
  Отговорът зависи от характера на работата ви. Работещите в офис могат да се върнат на работа след няколко дни до седмица. Работещите в запрашена среда могат да подновят работа след две до четири седмици.
  Кога мога да потъркам очите си?
  Обикновено шевове няма, така че е добре да избягвате търкането на очите през първия месец. В случай на сенна хрема се препоръчват подходящи капки за очи.
  Има ли ограничения за някои дейности след операцията?
  Трябва да се прилага здрав разум, но по принцип оперираните могат да се навеждат, мият, пазаруват и да извършват обичайни дейности. В деня след операцията можете да вземете душ, също и да ползвате компютър. Спортуването  и тежкия физически труд могат да се подновят след месец. Летенето като пътник може да се осъществи на следващия ден след операцията, но като пилот трябва да се поднови съответнот разрешително.
  Ще трябва ли пак да нося очила?
  Много хора нямат необходимост да носят очила за далечно разстояние, но това не може да бъде гарантирано. При ясно виждане на далечно разстояние, обикновено има необходимост от очила за четене, освен в случаите на имплантирана мултифокална леща или при монозрение. При хората с мултифокален имплант или с монозрение, все пак може да са необходими очила за някои дейности.
  Появява ли се повторно катарактата?
  Не и се очаква имплантираната леща да има трайност за цял живот.
  След като съм опериран, ще се влошава ли зрението ми с възрастта?
  Имплантираната леща не се променя с течение на времето, така че се очаква зрението да остава същото с напредването на възрастта, при условие че няма други очни заболявания. Капсулата, която съдържа имплантираната леща, може да помътнее с времето, което да наложи лечение с YAGлазер.

  Основни положения относно катарактата

 • Катарактата представлява помътняване на лещата в окото, което постепенно и прогресиращо влошава зрението и се наблюдава най-често с напредването на възрастта;
 • Решението за операция следва да се основава на начина ви на живот и доколко наличнатакатаракта го ограничава, а не само според остротата на зрението;
 • Хирургията на катарактата е безопасна и високоефективна;
 • Оперирането на второто око обикновено води до особено благоприятни резултати – възстановява се стереозрението;
 • Месеци или години след операцията може да се наложи третиране с YAG лазер за проясняване на зрението;
 • Операцията се осъществява с местна упойка – капки или инжекция.
Катаракта